dinsdag 27 september 2011

KORVERS KOOI


Korverskooi

Vorige week was ik op het mooie Texel. Daar had ik een afspraak om een ochtend mee te gaan met het vogels ringen. ( zie het vorig verhaaltje ).
Dat ringen gebeurd in de eendenkooi bij De Koog.

Vrijwilliger Mart Zijm met zakkenvol vogels

Deze eendenkooi is al heel oud, maar liefst 175 jaar! Wat heel bijzonder is, hij is nog steeds als zodanig in gebruik. Tot 1960 was de kooi in particuliere handen. De laatste kooiker was Dirk Korver. Naar hem is dus deze kooi genoemd. De huidige eigenaar is Staatsbosbeheer. De kooiker van vandaag, Leo Daalder, is pachter en vangt dus eenden welke worden verkocht aan een poelier. Niet alle eenden worden verkocht, zeldzame en beschermde soorten worden weer vrij gelaten, vaak met een ring om de poot. Ook het onderhoud aan deze kooi wordt door de kooiker verzorgd. Het plaatsen van nieuwe rietmatten, snoeien van de beplanting en maaien van het gras. De paden door de kooi worden vrij gehouden van blad zodat er een zacht mostapijt op ligt. Je kunt onhoorbaar door de kooi sluipen over deze prachtig groene paden. De kooi is niet voor publiek toegankelijk. Het was dan ook een groot voorrecht dat ik dit voorjaar in april een kijkje mocht nemen en kennis maakte met kooiker Daalder en kleinzoon Sander. Deze is nu in opleiding om straks zijn grootvader op te volgen en helpt hem al regelmatig bij de diverse werkzaamheden. Van het een komt het ander en zo kwam ik in contakt met Mart Zijm, een bevlogen vogelaar en vrijwilliger in de ringploeg. Dat ringen van vogels is begonnen in 1961 door Staatsbosbeheer, in eerste instantie met het ringen van eenden. Later kwamen daar de zangvogels bij. Uiteindelijk is het hele vogelringen over gegaan naar de vogelwerkgroep van Texel ( http://www.vogelwerkgroeptexel.nl/ ). Puur vrijwilligerwerk dus!! Het is dan ook niet een kwestie van een dagje vogels ringen, het gaat bijna het hele jaar door. Van half april tot begin augustus 12x om de 10 dagen, dan aansluitend de najaarstrek, 3x in aug. 6x in sept. en 5 of 6x in okt. Men loopt dan 5 rondes per keer langs zo'n zes netten en een grote vangkooi waarin fruitbomen staan om merels en lijsters te lokken. In november wordt langzaam afgebouwd. In deze maand worden vooral houtsnippen gevangen en geringd.Op de ronde die ik samen met Zijm deed vingen we 1 roodborst, 2 merels, 1 zanglijster, 1 tuinfluiter, 2 tiftjaffen en 20 zwartkopje mannetjes en vrouwtjes. Het mannetje met een zwarte pet en de vrouwtjes met een bruin mutsje.
Kooiker Daalder met zijn trouwe hulp

Een bijzondere plek op een bijzonder mooi eiland met hele plezierige mensen.


man en vrouw zwartkop


Geen opmerkingen:

Een reactie posten